Nyheter   Les mer ....                      
10/03/2007   Opphør av tjeneste
Naturkontakten har mange jern i ilden. Det betyr at det vil være en løpende vurdering om hva Naturkontakten skal tilby av tjenester.  Av forskjellige årsaker avslutter Naturkontakten nå samarbeidet med SB Skog og tilbudet om hogstformidling. Naturkontakten har nå inngått et samarbeide med Jann Olav Kvistad GPS og karttjenester. Det vil innebære at Naturkontakten kan ta på seg oppdrag med grenseoppgang og andre oppdrag med GPS-innmålinger.
dot.gif