Nyheter   Les mer ....                      
18/02/2007   Hjorteviltmerking i Midt-Norge

På Nord-Møre og i Sør-Trøndelag gjennomføres det et sammarbeidsprosjekt mellom 7 kommuner på Nord-Møre og 8 kommuner i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal fylke, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Bioforsk økologisk om merking av hjort. Målsettingen med prosjektet er bl.a. å fremskaffe ny kunnskap om trekkmønster og hjoretens arealbruk. Det faglig ansvaret for prosjektet er lagt til Bioforsk.

I Verdal i Nord-Trøndelag har det vært en begrenset hjortestamme i lengre tid. Dette er en innlandstamme. Det meste av kunnskapen vi har om hjortevilt er hentet fra kyststrøk. I Verdal har det pågått et  merkeprosjekt siden 2006 med merking av hjort for å skaffe kunnskap om hjortens trekkvaner i innlandet og bruken av arealene til de forskjellige årstider. Både oppsiktsvekkende og ny kunnskap har kommet frem allerde.

I flere kommuner i Nord-Trøndelag og i Bindal i Nordland er det siden 2006 blitt merket endel elg. Hensikten er å skaffe bedre kunnskap om elgens trekkveier og bruken av arealene.

Det er i disse merkeprosjektene tatt i bruk ny teknikk når det gjelder å registrere hvor dyrene er til enhver tid. En god del av dyrene er blitt påmontert en GPS-sender som med gjevne mellomrom sender GPS-koordinater som viser eksakt oppholdsted for dyret. Signalen mottas av en mottaker og posisjon blir lagret. Det er mulig for interessert å gå inn på prosjektenes nettsider å se og følge enkelte dyr sine bevegelser. Posisjonene registreres på kart som det er mulig å laste opp.

Les mer om hjortemerkingsprosjektet i Verdal her: http://www.verdal.kommune.no/prosjekt/hjorteprosjekt.htm

Følg bevegelsen av de merkede elgene: http://wms.nina.no/smselg/

Hør radioprogrammet "I naturens verden" på NRK P1, søndag 18.2.07, med fokus på hjortemerkingsprosjektet på Nord-Møre og i Sør-Trøndelag.: Klikk her

Les mer her