Nyheter   Les mer ....                      
16/02/2012   Veileder i registrering av elgbeiting

Naturkontakten var våren 2010 og 2011 veileder for en student ved NTNU som arbeider med taksering av elgbeite i Bangdalen i Namsos kommune i Nord-Trøndelag. For å kunne registrere elgens beiting på løvtrær, må en kunne bedømme hva som er beiting og hva som er ikke er beiting og kunne skille mellom ny (siste år) og gammel beiting.

Naturkontakten har utført elgbeiteregistrering for Mosvik kommune tidligere og har i tre år foretatt beiteregistering for NINA. For uvante kan det være vanskelig å skille mellom siste års beiting og eldre beiting. Det er avgjørende å skjønne hvordan et tre reagerer når et skudd blir beitet eller for den saks skyld skåret over.

Når det oppstår et brudd pga beite eller av annen grunn, vil en knopp like under bruddstedet utvikle seg og bli det nye skuddet, greinen eller toppen. Når en vet dette er det mulig å telle seg bakover og se hva som er "ny" beiting og hva som er gammel og til en hviss grad også se hvilket år beitingen har skjedd.

Flere arter beiter på løvtrærne og til en viss grad er det mulig å se hvem som har vært på ferde. De vanligste artene som beiter skudd er elg, hjort, hare og mus. Elgen tar grovere greiner - skudd enn hjorten. Ut over det kan det være vanskelig å skille disse to. Elgen avsetter et flikete brudd, fordi den ikke har tenner i begge kjevene og til en viss grad river av skuddet. Haren lager et skarpt snitt, fordi den har skarpe tenner både i over- og nermunnen og musa gnager slik at en ser merker etter tennene. Ofte er mindre skudd gnagd av ved bakken. 

Ved beiteregistrering skal hvor hardt et tre er beitet registreres. Det telles derfor både skudd som er beitet og ubeitede skudd. Ved en beiteregistrering  på store arealer, for en kommune eller et tildelingsområde vil forholdet mellom beitede skudd fordelt på ny og gammel beiting og ubeitede skudd bli skjønnsmessig bedømt. Under studentens arbeide ble alle skudd på buskene/ trærne innenfor en prøvesirkel talt opp.