Nyheter   Les mer ....                      
14/02/2011   Kameraovervåkning av hønsefuglreir

Prosjektet samler inn data i perioden 2009 - 2011, og gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Hedemark (HiHm). 2010 var det første året med viltkamera i Nord-Trøndelag, og i omtrent halvparten av reirene (49 %) var det vellykket klekking. I 11 av disse reirene (24 %) ble det dokumentert reirrøving. Halvparten av storfuglreirene, 13 av 26 , ble røvet. I 18 % av reirene som det ikke ble vellykket klekking, var årsaken ukjent .

Vellykket klekking: Storfugl: 13 reir (49 %), orrfugl: 3 reir (30 %), lirype: 6 reir (67 %) og alle: 22 reir (49 %). 

Reiri røver:             Storfugl:   8 reir (31 %), orrfugl: 2 reir (20 %), lirype: 1 reir (11 %) og alle: 11 reir (24 %)

I Hedemark ble det i omtrent halvparten av reirene dokmentert røvet, og i 40 % av reirene ble det evllykket klekking.

Eggpredatorer som er registret ved kameraovervåkningen i Nord-Trøndelag er: rødrev, mår, kråke og kongeørn. I Hedemark registrerte de i tillegg grevling i 2 tilfeller som reirpredator.

Naturkontakten tipset fjellstyret i Lierne om et storfuglreir, som det ble satt ut kamera ved. Her ble det ingen klekking, men det ble ikke dokumentert hva som skjedde med reiret. Naturkontakten satte den 10.6. ut viltkamera ved et lirypereir i Lierne. Det var da 10 egg i reiret. I dette ble det evllykket klekking, men reiret hadde kråke på besøk, noe som viltkameraet dokumenteret. Her skejdde noe uventet, da kameraet har fanget opp at kråka blir jagd av lirypesteggen. Jagingen var tydelig så effektivt at kråka ikke fikk røvet eggene. Hvordan det gikk med kyllingene etter klekkingen viser ikke kameraet.

Viltkameraet har ellers fanget opp både elg, rein og hare ved reir. Se noen bilder fra viltkameraet under:

 
 Lirypehøna ved reiret. Se bak bjørka.
 
 Ei kråke nærmer seg lirypereiret.
 
 Lirypessteggen forsvarer reiret mot kråken.
 
 Rein i nærheten av et skogsfuglreir.
 
 En elgokse i nærheten av skogsfuglreiret.
 
 og ei elgku med kalv.