Nyheter   Les mer ....                      
12/01/2011   Fotoforedrag om Blåfjelle - Skjækerfjella

Naturkontakten har tre vårer og forsommre fra 2008 foretatt fugleregistreringer i Blåfjella - Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Omtrent 40 døgn er brukt på de tre årene, og det gjennomført turer inn i nasjonalparken fra 10 forskjellige steder.  En masse bilder er tatt av den vakre naturen vi har langs "kjølen". Det er blitt sett og hørt mange fuglearter, og en del av disse er foreviget med fotoapparatet.

Lions, avdeling Inderøy ønsket å ha et foredrag om Børgefjell og kontaktet Rolf Terje Kroglund ved HiNT, som ikke hadde mulighet til å ta oppdraget, men som sendte Lions til Naturkontakten. I stede for Børgefjell ble det Blåfjella - Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark.

20 - 30 personer var til stede og så og hørte på foredraget, og det virket som alle var godt fornøyd med det de fikk presentert. Det kan til og med vise seg at det blir en ny anledning.