Nyheter   Les mer ....                      
18/11/2009   Treklatring

Klatring i trær er både utfordrende og spennende. På våren hadde naturkontakten klatreoppdrag for HiNT/ Vitenskapsmuseet i Trondheim som gjennomførerer et prosjekt med innsamling av lav i kystgranskogen. På noen få lokaliteter med kystgranskog samles det inn lav fra gran fra forskejllige høyder over bakken. Naturkontakten sin oppgav var å hente ned kvister fra forutbestemte høyder i de utplukkede trærne. De høyeste kvistene var på 15 meters høyde. Klatringen skjedde både langs stammen i treet og ved hjelp av stige. En del av prosjektet gjenstår og skal gjennomføres i 2010.

Naturkontakten har klatret endel tidligere under sanking av kongler i førplantasjer for Skogfrøverket. Jeg har sele som gjør at jeg kan sikre meg. Også i 2009 har Naturkontakten hjulpet HiNT under fiskeørnprosjektet i Nord-Trøndelag med klatring i alle kjente reirtrær i NT.

På september deltok Naturkontakten på treklatrekurs ved Skogfrøverket. Her lærte vi nye teknikker for klatring og hvordan en kan sikre seg under alle faser av et klatreoppdrag. Med rett teknikk kan en klatre i alle typer trær og faktisk forflytte seg fra tre til tre vis avstanden ikke er for store.

Naturkontakten tar gjerne på seg nye treklatreroppdrag!