Nyheter   Les mer ....                      
16/11/2009   Elgbeiteregistrering
Registreringen av elgbeite skjer på 32 felt som ligger i Trøndelag og Sørøst-Norge og gjennomføres i regi av NINA og Vitenskapsmuseet i Trondheim. Beitergistreringen skjer i en 20 x 20 meter stor innhegning (viltnetting) og i et tilsvarende stort felt som ikke er inngjerdet. Prosjektet er en del av et større prosjekt som har til hensikt å skaffe kunnskap om hjortevilt og beiteresursene. I Nord-Trøndelag ligger feltene i Verdal og Steinkjer kommune. Et tilsvarende antall felt er utlagt i Sør-Trøndelag. I både innhegning og i feltet utenfor legges det ut 4 prøveflater (sirkler) der alle beiteplanter innenfor sirkelen registreres. I tillegg gjøres det en grundig beiteregistrering på inntil 4 kontrolltrær av hvert beitetreslag der antall beitede og ubeitede skudd telles. Det er inngått avtale med grunneier om å opprettholde feltene i 20 år fremover. De første 4 årene skal feltene beiteregistreres årlig. Senere vil beiteregistreringen skje med noen års mellomrom.