Nyheter
    
08/02/2008

  

Hubro i Nord-Trøndelag
Bli med å kartlegge hubro. Norsk Ornitologisk Forening har valgt hubro som årets fugl. Nå setter de i gang en landsdekkende kartlegging av hubro. Så også i Nord-Trøndelag.
06/02/2008

  

Nye bilder
Det er nå lagt ut mange nye bilder i fotoalbumet, og flere blir det.
05/02/2008

  

Fint skiføre i fjellet
Nå er det drømmeforhold for skiturer i fjellet. Øverst er det et passe tykt lag med "styrsnø". Under "styresnøen" er det fast fin skare.
05/02/2008

  

Brosjyre om grensegang
Naturkontakten og Jann Kvistad GPS og Karttjenester inneledt i 2007 et samarbeid om å tilby grensegang. For bedre kunne informere om tilbudet ble det lagd en brosjyre.
04/02/2008

  

Sjelden sopp funnet

Under arbeid i furufrøplantasjen på Stiklestad fant Naturkontakten høste 2007 en sjelden sopp i Nord-Trøndelag.

02/02/2008

  

Hagefugltellingen 2008
Siste helgen i januar ble det gjennomført telling av hagefugler i mange steder i Nord-Trøndelag og landet for øvrig.
11/03/2007

  

Bruk av skogfondsmidler
Fra januar i 2007 er det innført nye, for skogeieren gunstige, retningslinjer for bruk av avsatte skogfondsmidler, den tidligere skogavgiften.
10/03/2007

  

Opphør av tjeneste
I forståelse med SB Skog har Naturkontakten avviklet arbeidet med hogstformidling.
10/03/2007

  

Grensegang
Naturkontakten har inngått et samarbeidet Jann Kvistad GPS og Karttjenester. Det innebærer at Naturkontakten kan tilby grensegang som en av tjenestene.
19/02/2007

  

Et år om friluftsliv
Flere folkehøgskoler i landet tilbyr et år med forskjellig type friluftsliv. Undertegnede har vært på besøk på Øytun folkehøgskole i Alta og vært med på det første vinterkurset for foreldre.
18/02/2007

  

Hjorteviltmerking i Midt-Norge

Flere steder i Midt-Norge foregår det for tiden merkeprosjekt på hjortevilt. På Nord-Møre og deler av Sør-Trøndelag foregår det et merkeprosjket på hjort. Det skjer også i Verdal i Nord-Trøndelag, som har en innlandsstamme av hjort. I tillegg foregår det i Nord-Trøndelag og i Bindal i Nordland et merkeprosjekt på elg.

 

18/02/2007

  

Om fugleinfluensaen
Det nærmer seg en ny vår, og trekkfuglene vil etter hvert komme nordover igjen. I nyhetsbilde har fugleinfluensaen på nytt vært i fokus etter funn av smittede fugler i utlandet. Ved å klikke på "Les mer" vil du finne oppdatert informasjon om fugleinfluensaen.