Nyheter
    
16/11/2009

  

Avkomstforsøk gran
Det ble våren 2009 lagt ut 4 forsøk i Trøndelag med avkom av gran fra Undesløs frøplantasje. Plantasjen ble opprettet for å produsere frø for de indre delene av Trøndelag. Nå skal avkom fra plantasjen testes i Trøndelag.
16/11/2009

  

Fugleundersøkelser i nasjonalparken
Naturkontakten begynte fugleundersøkelser i Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark i 2008. I 2009 ble nasjonalparkens arealer i Snåsa besøkt.
07/04/2009

  

Oppdrag for Det norske Skogfrøverk
Det norske Skogfrøverk har ansvaret for frøforsyningen til skogbruket i Norge. For i fremtiden å kunne tilby plantemateriale med de egenskaper som skogbruket vil etterspørre, er en rekke forsøk langt ut i rundt om i landet. Naturkontakten har fått en større avtale med Skogfrøverket, og skal i hovedsak jobbe med forsøk utlagt i Nordland og i Trøndelag.  
06/03/2009

  

Hubro i Verdal?
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) kåret i 2008 hubroen til Årets fugl, og satte i gang et prosjekt for å registrer hubroen utbredelse i Norge. Prosjektet er flerårig og fortsetter i 2009. NOF, Verdal lokallag er engasjert i prosjektet og ønsker tips fra personer som ser eller hører hubro rope nå i vinter. Kanskje er det noen som har gamle opplysninger om arten også?
20/01/2009

  

GPS med 10 cm nøyaktighet
Jann Kvistad GPS og Karttjenester og Naturkontakten har investert i nytt GPS-utstyr. Valget falt på en løsning fra Trimble og utstyret leveres av firmaet Norgeodesi AS. Med dette utstyret kan vi nå gjøre innmålinger ned til 10 cm nøyaktighet. (Mer tekst kommer - følg med)
13/01/2009

  

Avkomstforsøk gran
Undesløs frøplantasje består av grankloner fra Trøndelagsfylkene. Plantasjen ble opprettet for å produsere frø for de indre delene av Trøndelag. Nå skal avkom av klonene ved Undesløs testes i felt. Planter er produsert ved Skogplanter Midt-Norge sitt anlegg ved Skjerdingstad.   
18/12/2008

  

Nye bilder i fotoalbummet mitt
Vår, sommer og høst er travle tider for Naturkontakten. Fotoalbummet er i liten grad blitt oppdatert i denne perioden, men nå er det mørkt store deler av døgnet og mindre uteaktiviteter. I tiden fremover vil det bli lagt inn mange nye flotte bilder. Følg med!!
08/12/2008

  

Børgin og Straumen
Naturkontakten flyttet siste sommer til Røra i Inderøy. Min nye kommune har mye flott natur å by på med et fint kulturlandskap og Børgin. Se mine bilder fra Børgin og Straumen den 6.12.08.
04/12/2008

  

Flott dag på Tautra

Tautra er ei øy i Trondheimsfjorden utenfor Frosta kjent for sine bl.a. klosterruiner og fugleliv. Dit dro 3 karer på tur med kikkert, teleskop og fotoapparat. Håpet var å få se gulnebblom og andre godbiter med fjær og vinger.

02/12/2008

  

Foring av fuglene om vinteren
Det har blitt vinter og den første snøen har allerde lagt seg. Hvis du ikke allerde har kommet i gang med foring av fuglene som ikke har reist sørover, men som tilbringer vinteren her, er det nå tid for å komme i gang.  
30/11/2008

  

Stiklastadir bygges
Stiklestad Nasjonale Kultursenter sitt nye store prosjekt - Stiklastadir bygges på tidligere Stiklestad planteskole. Se bilder fra byggingen og åpen dag den 30.11.08
22/11/2008

  

Elg, hjort og deres næringsressurser
Naturkontakten har hatt ansvaret for å sette opp et viltgjerde på 20 x 20 meter på Skogselskapet i Trøndelag sin eiendom  i Verdal. Viltgjerdet er et av flere og inngår i et forskningsprosjekt ledet av seniorforsker Erling Solberg, NINA og Gunnar Austerheim, NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.