Nyheter
    
02/01/2013

  

Sjeldne oppdateringer
Dessverre har Naturkontakten oppdatert hjemmesiden sjelden det siste året. Det er ikke fordi det ikke skjer noe i Naturkontakten - snarere motsatt. Skal prøve å skjerpe meg.
02/01/2013

  

Godt nytt år!
Godt nytt år til alle som er innom min hjemmeside! 2013 har nettopp startet og Naturkontakten står forran et spennende år. Terrestrisk overvåkning - ekstensiv overvåkning fugl (TOV-E) har jeg allerede tatt fatt i på årets første arbeidsdag.
16/02/2012

  

Veileder i registrering av elgbeiting
Hvordan tolke og registrere elgens beiting på våre løv- og bartrær. Naturkontakten var våren 2010 og 2011 veileder for en student ved NTNU vedr. tolking og registrering av beiting på trær og busker i skogen.
24/01/2012

  

Registrering av ornitologiske verdier i Tromsdalen i Verdal
I forbindelse med utarbeidelse av kommundelplan for Tromsdalen i Verdal, engasjerte Trondheimfjorden Ramsarsenter Naturkontakten til gjøre en registrering av Ornitologiske verdier.
14/02/2011

  

Kameraovervåkning av hønsefuglreir
Våren 2010 ble det satt ut viltkamera ved 45 hønsefuglreir i Nord-Trøndelag. Naturkontakten bidro med å sette ut et viltkamera ved et lirypereir i Lierne for Lierne fjellstyre. Prosjektet gjennomføres i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelg (HiNT).
12/01/2011

  

Fotoforedrag om Blåfjelle - Skjækerfjella
Naturkontakten har vist bilder fra Blåfjella - Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark og fortalt om naturopplevelser i nasjonalparken for Lions Inderøy. 20 - 30 interesserte var der og hørte på.
15/12/2010

  

Fugler i Skjørdalen avfallslager.
Er mengden fugler i avfallslagrene like store nå som tidligere? På oppdrag fra Innherred Renovasjon foretok Naturkontakten,  våren og sommeren 2010, fugleregistrering i Skjørdalen avfallslager i Verdal.
25/11/2009

  

Bilder i høgskoleavisa
Se Naturkontakten sine bilder, og les om fiskeørn i Høgskoleavisa for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Dronning Mauds Minne høgskole. Naturkontakten har i bilaget til nr 10 2009, om Forskerdagene 18. - 27. september, både forsidebilde og et bilde i en artikkle om "Ørnens flukt" av førstelektor Rolf Terje Kroglund, HiNT.
23/11/2009

  

Fiskeørnprosjektet i Nord-Trøndelag
Som i 2008 medvirket Naturkontakten i fiskeørnprosjektet i Nord-Trøndelag. Naturkontakten sin oppgave har vært å klatre opp til reiret og håndtere ungene i reieret og sørge for at de blir heist trygt ned til personell på bakken og opp igjen etter ringmerking og registrering av vitale mål.
21/11/2009

  

Konsekvensutredning
Statens vegvesen skal utbedre Rv 755 Leksvik - Vanvikan. Utbedringen omfatter utvidelse av eksisterende veg og utvidelsen berører Himmelriket naturreservat i Leksvik. Naturkontakten ble på juni forespurt av Statens vegvesen om å gjøre en konsekvensutredning om betydningen av vegutvidelsen for barskogreservatet.
18/11/2009

  

Treklatring
Naturkontakten tar på seg klatreoppdrag i trær. Jeg har både hatt klatreoppdrag og gjennomført kurs i treklatring i 2009.
16/11/2009

  

Elgbeiteregistrering
Naturkontakten utførte på mai elgbeiteregistrering i 7 felt i Nord-Trøndelag for NINA/ Vitenskapsmuseet.