Nyheter
    
28/01/2007

  

Billedgalleri

Naturkontakten holder nå på å oppdatere billedgalleriet. Det vil i tiden fremover bli lagt inn nye bilder.

21/01/2007

  

Godt nytt år!

Naturkontakten vil ønske alle kunder og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år!

Jeg har i høst og i vinter vært engasjert av Det norske Skogfrøverk på Hamar i forbindelse med sanking og klenging av kongler.

21/01/2007

  

Konglesanking

Det meste av den planlagte konglesankingen av gran er nå over – kun litt gjenstår på Østlandet og i Trøndelag. Det har vært et særdeles godt frøår både i Trøndelag og på Østlandet. Mange kongleprøver innsendt til Skogfrøverket har, ved testing av frøkvalitet, gitt spireevne mellom 95 – 99 %.

21/01/2007

  

Overvåking av fugl

Naturkontakten er ansatt som regionsansvarlig TOV –E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl)

TOV-E er et nasjonalt overvåkingsprosjekt av fugl i regi av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Prosjektet gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Målet for prosjektet er at 500 områder spredt over hele Norge skal takseres hvert år.

14/12/2006

  

Naturkontakten kurser seg

Naturkontakten har gjennomført kurs og studier for å heve kompetansen på enkelte områder.

 

Trykk "Les mer" for å se hvilke kurs og studier.

12/04/2006

  

Nytt nettsted for plantevernmidler
Det nye nettstedet gir brukerne mulighet for å søke ut fra kultur, skadegjører og preparat. I tillegg kan en gjøre fritekstsøk, og den enkelte kan skrive ut sin egen plantevernguide ut fra sine egne søk.
21/03/2006

  

Den nye skogeieren - skogpolitisk konferanse 21. mars
Konferansen arrangeres i Stjørdal Rådhus, Kinosalen, Stjørdal, 21. mars 2006.Arrangører: Norsk senter for Bygdeforskning, KS og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
10/02/2006

  

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag
Søknader om miljøtilskudd under Regionalt miljøprogram for jordbruket, som også omfatter tilskudd til endra jorarbeiding, er nå ferdigbehandlet av Fylkesmannen. Utbetaling av tilskudd vil skje i løpet av mars.
10/02/2006

  

Nytt jakt og fiskekart for Nord-Trøndelag
New Document gir deg informasjon om hvor du kan drive jakt og fiske er klar.
Alle kommuner har fått tilsendt kartet.